Så lidt behøver du at sige for at hjælpe dit barn igennem store følelser

Store følelser er faktisk mere almindelige hos børn, end man måske umiddelbart skulle tro. Men i og med de har så begrænsede erfaringer – de har jo kun levet i få år – så opleves mange ting for første gang, hvilket både kan være skræmmende, uhyggeligt, utrygt og frustrerende. Vi ved som voksne, at det ikke er farligt at sove i mørke, men det ved børnene ikke nødvendigvis, og derfor bliver de bange.

 

Store følelser er forvirrende – de overvælder børn på tidspunkter, hvor de måske slet ikke forventer det, og det kan fremkalde reaktioner, som børnene måske godt ved er forkerte. Det kan være, at de svarer igen, kalder øgenavne, slår eller lignende.

 

Som princip virker det godt at huske på, at alle følelser kan accepteres, men nogle handlinger skal begrænses. Men hvordan gør man det i praksis?

Annonce:

 

“Klog på følelser”

Den bedste vej til at hjælpe børn med at komme godt igennem deres følelser er ved at udvikle deres følelsesmæssige intelligens.

 

Børn, der er “kloge på følelser” forstår, hvad de føler, hvorfor de føler sådan og hvordan andre føler. Det er en slags “indre fornemmelse”, som alle børn kan lære i løbet af deres barndom, og som gør dem i stand til at mærke følelser uden, at de får lov til at “overtage” børnene og får dem til at agere grænseoverskridende over for andre.

 

Og det har vi god grund til at lære børn.

 

Studier viser eksempelvis, at børn med en høj grad af følelsesmæssig intelligens har det bedre, har en højere selvfølelse og er bedre til at løse problemer og håndtere modgang og stress. Samtidig bliver følelsesmæssigt intelligente børn vurderet mere positivt af deres kammerater.

 

I praksis kan det dog være udfordrende, fordi børns store følelser nogle gange kan føre til konflikter mellem forældre og barn, når vrede eller frustration får børnene til at råbe, slå eller på anden måde være urimelige.

 

Nedenfor præsenterer vi derfor fire enkle skridt, som du kan benytte hver eneste gang dit barn bliver overvældet af store følelser. Målet er at hjælpe børnene igennem følelserne ved, at de lærer at forstå dem, men uden at det behøver at føre til sammenstød.

 

1. Lyt med fuld opmærksomhed

Når børn oplever store følelser er de 100 procent ægte og derfor vigtige for børnene. I sådan en situation har de brug for vores fulde opmærksomhed som voksne. Det er meget nemmere at fortælle ens mor eller far om det, der er svært, når de virkelig lytter og viser interesse.

 

Nogle gange kan det faktisk være det eneste børn har brug for. At de mærker, at vi er fuldstændigt til stede, når noget er svært og udfordrende – og at vi ikke samtidig er i gang med at lægge varer væk eller lave aftensmad.

 

Sæt dig på hug, læg din arm på dit barns skulder, se dit barn i øjnene og lyt – måske det i sig selv dulmer børnenes følelser. Ellers så brug råd nr. 2.

 

2. Anerkend følelserne, men kun med ét ord

Det er i udgangspunktet forvirrende og svært for børn at fortælle om deres følelser – og det bliver endnu sværere, hvis vi som voksne kommenterer (“det er, hvad der sker, når…”), stiller spørgsmål (“er du sikker på, at du ikke har…?”) eller giver gode råd (“det plejer at være en god ide, at…”).

Annonce:

 

Derfor virker det langt bedre, hvis vi ikke siger andet end “mmm…”, “nå”, “arh…” osv. Ord som disse er – kombineret med en omsorgsfuld indstilling – en invitation til børn om at gå på opdagelse i deres tanker og følelser, og måske endda selv komme med forslag til løsninger.

 

Når børnene ikke har mere at sige kan du komme på banen som beskrevet i næste punkt.

 

3. Sæt ord på, hvad børnene oplever

Når børnene er færdige med at fortælle, virker det ofte godt at sætte helt simple ord på de følelser, som de lige har beskrevet: “Det er da også rigtig frustrerende”, “det kan man godt blive ked af”, “det var da også en sjov leg”, “det er da også irriterende, når man ikke kan finde sine ting” osv.

 

Hvis dit barn er grænseoverskridende (fx råber eller svarer igen) over for dig, så virker det stadig rigtig godt at sætte ord på, men her kan det være en fordel at sige det lidt mere fast: “Jeg ved, at du vred, men jeg ved også, at du kan sige det på en god måde – så prøv lige igen.”

 

Umiddelbart skulle man måske tro, at det at sætte ord på følelserne forstærker dem, men det modsatte gør sig som oftest gældende: Når børn får ord for det, de oplever, føler de, at der er nogen, som forstår og anerkender det, der sker inde i dem. Det føles typisk enormt trygt.

 

Til slut kan du med fordel runde af ved at bruge det sidste skridt:

 

4. Giv børnene deres ønsker i “fantasi” 

Annonce:

Dette punkt er et simpelt, men virkelig virkningsfuldt tip. Mange gange kan vi jo sagtens forstå, hvorfor børnene er vrede eller skuffede, men vi ender med at sende det modsatte signal, fordi vi kommer med logiske forklaringer på, hvorfor børnene ikke kan få det, de gerne vil have. Vi siger ting som “vi har ikke tid i dag”, “vi skal ikke have slik i dag” eller “der er ikke flere figenstænger.”

 

Men i sådanne situationer virker det særdeles godt i stedet at give børnene deres ønsker i “fantasi”: “Jeg ville ønske vi havde mere tid, så vi kunne nå det”, “jeg ville også ønske, at det var fredag, så vi kunne få slik” eller “jeg ville ønske, at jeg kunne trylle nogle flere figenstænger frem.”

 

På denne måde holder vi nemlig fast i vores grænse, men uden at børnene oplever, at vi ikke har lyttet til deres ønsker. Ofte kan denne form for forståelse være nok til, at børn føler, at virkeligheden er lidt nemmere at bære, og det hjælper dem med at håndtere de store følelser.

 

 

Kilder: Stella Mavroveli, K. V. Petrides, Carolien Rieffe og Femke Bakker, “Trait emotional intelligence, psychological well-being and peer-rated social competence in adolescence”, Developmental Psychology, 2007, Joseph A. Durak et al., “The Impact of Enhancing Students’ Social/Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions, Child Development, 2011, Daniel Goleman, Focus – The Hidden Driver of Excellence og Daniel Goleman og Peter Senge, Triple Focus og Elaine Mazlish: How To Talk So Kids Will Listen & Listen So Kids Will Talk, Scribner.

LIGE NU PÅ NOPA