Foredrag/temadag til daginstitutioner: Hvordan leg, emotionel læring og karakterdannelse ruster børn til livet

Med den nye dagtilbudslov introduceres et i lovgivningen nyt børnesyn, hvor barndommen (igen) bliver betragtet som noget, der har en værdi i sig selv. Børnenes læring skal ikke længere forstås snævert, men derimod bredt. Der er fokus på børnenes udvikling som mennesker og deres karakterdannelse, og legen har fået en særlig status og skal være det gennemgående element i hverdagen.

Stifter af Nordic Parenting Sofie Münster.

Men hvordan arbejder man konkret med det brede læringsbegreb? Og hvordan spiller legen ind i forhold til børnenes personlige og emotionelle udvikling?

Sofie Münsters foredrag kommer med en række bud, og da der er rigeligt at tale om, kan det også foldes yderligere ud til en halv eller hel temadag. Med udgangspunkt i den nyeste udviklingspsykologi og massevis af konkrete eksempler viser Sofie Münster, hvordan leg, selvregulering og karakterdannelse hænger uløseligt sammen, og hvorfor de tre tilsammen er med til at skabe et helt særligt fundament for børnenes videre færd i livet.

Deltagerne vil få helt konkret inspiration til:
- Hvordan man kan arbejde med det brede læringsbegreb og konkret skabe et bevidst pædagogisk læringsmiljø, som understøtter børnenes karakterdannelse

- Hvordan man skaber de bedst mulige betingelser for børns leg herunder dilemmaer, respekt for legen og overvejelser om pædagogens rolle

- Hvordan legen kan inspirere til og bruges i vokseninitierede aktiviteter, så den bliver et gennemgående element i børnenes dag

- Hvordan det brede læringsbegreb kan komme i spil i rutinesituationer som eksempelvis måltidet eller når børnene skal have overtøj på i garderoben

- Hvordan man konkret kan arbejde med de nye krav til forældresamarbejdet, som skal omfatte børnenes læring

- Hvordan karakterdannelsen skaber en sammenhæng og god overgang til børnehaveklassen

- Hvordan man konkret og meningsfuldt kan arbejde med evaluering af den brede læring og børnenes leg

Målgruppen for foredraget/temadagen er pædagoger og personale i daginstitutionerne.

Ønsker du at booke Sofie Münster, kan du kontakte NOPA direkte på kontakt@nordicparenting.dk eller 9156 1107.