Hvordan roser du, så det virker? Nye studier giver konkrete svar sofie munster raising learners ny forskning ros kan svaekke boern

sofie munster raising learners ny forskning ros kan svaekke boern

FB ros kan svaekke
shutterstock_118522066