Ny forskning: Se hvor stor en forskel denne lille seddel gjorde for en gruppe skoleelever

En simpel lille seddel på en skriveopgave kan ændre elevers adfærd, viser et banebrydende forsøg, hvor forskere har undersøgt, hvordan læreres forventninger påvirker børn. Særligt for udfordrede børn ser det ud til at gøre en forskel, når de tydeligt mærker, at deres lærer har høje forventninger til dem.

Igennem en del år har forskere vidst, at især udsatte elever ofte “fejlfortolker” verden. De giver eksempelvis oftere sig selv skylden for deres nederlag, de tror i højere grad, at andre mennesker er “efter dem” (fx kan de fortolke en lærers kritik som udtryk for, at han eller hun ikke kan lide dem, og så har de det en øget tendens til at se pessimistisk på deres egne muligheder og antager, at tingene går galt for dem.

Disse fejlfortolkninger har naturligvis negativ indflydelse på både børnenes trivsel og læring. De får det dårligt med sig selv og de bliver bange for at komme på banen i undervisningen. Men hvordan bryder man op for sådanne forestillinger og giver alle børn en tro på, at de kan lykkes?

Det ville den amerikanske professor Geoffrey Cohen fra Stanford University forsøge at finde svar på – og i et skelsættende forsøg, har han sammen med syv kollegaer påvist, at læreres forventninger til børnene kan give dem fornyet tro på sig selv.

I forsøget blev en gruppe børn bedt om at skrive en stil, hvor de skulle beskrive deres personlige helt. Alle stile blev rettet af deres almindelige lærer på samme måde som lærerne plejede at gøre det.

Herefter tog forskerne over.

De inddelte børnene i to grupper, en interventionsgruppe og en kontrolgruppe. På hver enkelt elevs stil satte de en post-it, hvor der stod en sætning, som deres lærer havde skrevet.

Kontrolgruppens post-it lød: “Jeg giver dig disse kommentarer, så du får feedback på din stil.” Altså en helt neutral og selvindlysende besked.

Interventionsgruppens post-it var derimod noget mere interessant. Her skrev lærerne: “Jeg giver dig disse kommentarer, fordi jeg har meget høje forventninger til dig, og jeg ved, at du kan nå dem.”

Herefter fik eleverne deres stile tilbage med mulighed for at tage deres lærers rettelser til sig, genindlevere og måske få en bedre karakter.

Blandt de svageste elever, i dette tilfælde en gruppe udsatte sorte børn, var forskellen virkelig markant og overraskende: Kun 17 procent af de elever, der havde fået den kedelige “så du får feedback…” post-it valgte at aflevere deres stil igen, mens det gjaldt for hele 72 procent af de børn, som fik post-it’en med “høje forventninger”.

Én enkelt sætning skulle der til for signifikant at øge sandsynligheden for, at børnene ikke bare gennemgik deres stil igen, men faktisk også lavede markante forbedringer til den, og derfor lærte meget mere end de ellers ville.

Forskerne har siden gentaget forsøget med en anden gruppe børn med samme resultater.

Betyder det, at alle børn skal have sedler på alle deres opgaver? Nej, naturligvis ikke, men forsøget viser, hvor vigtigt det er, at voksne tør forvente noget af børn – måske især af de børn, som har det vanskeligt eller som mangler tro på sig selv.

Når børn modtager bedømmelser fra deres lærer – karakterer og anden feedback – så er det nogle ret kritiske tidspunkter, hvor udfordrede børn ofte kan gå i en form for alarmberedskab og se bedømmelsen som en trussel (“min lærer kan alligevel ikke lide mig”). Men post-it’en med de “høje forventninger” fik børnene til at se bedømmelsen gennem en anden linse – ikke som et angreb, men derimod som et udtryk for, at deres lærer tror på, at de er i stand til at lave en god stil, forklarer en af forskerne bag i en ny bog.

Når voksne forventer noget af børn, mærker de altså, at der er nogen, der ser muligheder i dem – og det giver dem en grundlæggende tro på, at det nytter noget at prøve. For forældre er det også vigtigt (og ofte svært) at turde have høje forventninger. Det kan du læse meget mere om i artiklen: “Her er forskellen på forventninger, som børn vokser af – og dem, som de tynges af.”

Kilder: David Scott Yeager, Valerie Purdie-Vaughns, Julio Garcia, Nancy Apfel, Patti Brzustoski, Allison Master, William T. Hessert, Matthew E. Williams, and Geoffrey L. Cohen, “Breaking the Cycle of Mistrust: Wise Interventions to Provide Critical Feedback Across the Racial Divide,” Journal of Experimental Psychology: General 143, no. 2 (April 2014) og Paul Tough, “How Children Succeed – What Works and Why”.

InspirationSkolebørnNy forskning: Se hvor stor en forskel denne lille seddel gjorde for...
Sofie Münster
Sofie Münsterhttps://www.nordicparenting.dk
Stifter af NOPA. Forfatter til bestsellerne "Klog er noget, man øver sig på" fra 2016 og “Kærlighed er ikke nok” fra 2017. Fast forældrerådgiver på Go' Morgen Danmark på TV2. Sofie er selv mor til tre piger.

Mest læste lige nu