Forældreforløb i mistrivsel

LIVE online kursus med psykolog Sofie Münster

Opstart OKTOBER 2024

Når et barn mistrives, fyldes man som forælder på samme tid af handletrang og vildrede. Man vil så gerne hjælpe, men det er svært at vide hvordan – og endnu sværere at få lov. Dette kursusforløb er skræddersyet til familier, der enten har børn i mistrivsel eller børn med en diagnose, der har svært ved at fungere i hverdagen. Forløbet er effektivt, fordi det sætter ind over for hele familien og hjælper både barnet og de voksne. Fyldt med viden og praktiske værktøjer, sætter det dig i stand til at hjælpe dit barn gennem det svære, og lærer dig, hvordan du kan passe på dig selv i processen. Og hvad vigtigere er, så kan du få hjælp her og nu, og for en pris der er lavere end prisen for to psykologtimer.

Forældreforløb i mistrivsel

Når et barn har det svært, er det hele familien der bliver ramt.

Som forælder rammes man af, at barnet har det skidt og ikke fungerer i sin hverdag. Det eneste man hører om skolen, er, når der er svære beskeder fra læreren på Aula, og det føles det som en kamp, at få dem til at være en del af familien. Man forsøger at holde fast i det, der var, men jo mere man gør det, des længere glider de væk. Barnet rammes ofte af en række forskellige symptomer, som det kan være svært at forstå. De vil ingenting, bliver vrede over alting, og så lukker de sig inde, både mentalt og fysisk. Følelsen af ikke at kunne få rigtig adgang kan være enormt vanskelig.

De mange bekymringer kan have den konsekvens, at det er som om ens følelser “smelter sammen” med barnets. At det ganske enkelt er svært at mærke forskel på, hvordan man selv har det, og hvordan barnet har det, hvilket både kan være udmattende og sløre ens fornemmelse af, hvad man skal reagere på, og hvad der er “normale” udfordringer.

Mange forældre begynder også at gå på æg, fordi man kan blive bange for at trigge en reaktion. Man indfører særregler: Barnet indgår ikke længere på lige fod i familien, og taler måske til én på måder, som ikke føles okay. Her har man som forælder ofte brug for at lære, hvordan man kan stoppe med at samarbejde med barnets symptomer – og i stedet begynde at samarbejde med barnet.

Samtidig fyldes man af en overvældende trang til at “gøre noget”. Men det kan være vanskeligt at få lov, for ligesom vi ønsker, at vores børn har det godt, ønsker vores børn også, at vi har det godt. Og når de mærker, at deres kamp bliver anledning til en kamp hos os, så trækker de sig fra kontakten – ikke fordi de ikke vil tale med os og have vores hjælp, men fordi de passer på os.

Familiedynamikken omkring et barn i mistrivsel er ubarmhjertig: Når barnet får det skidt, udløser det en intens bekymring hos de voksne, som får barnet til at trække sig – og pludselig står alle alene, når de i virkeligheden har allermest brug for at stå sammen.

Dette forløb er effektivt, fordi det sætter ind over for barnets mistrivsel ved at styrke jeres muligheder for at hjælpe hinanden. Det er særligt relevant for familier med skolebørn og teenagere.  

Format og afvikling

Forløbet afvikles online, og gennemføres på en måde, der sikrer, at I er 100 % private omkring jeres families udfordringer. I deltager hjemmefra, uden kamera og vil ikke skulle sige noget undervejs på kurset. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs på live sessionen, men langt de fleste vælger at sende dem på mail og få dem besvaret i helt anonymiseret form.

Det får du

Udover et antal sessioner med undervisning i områder, der går på tværs af de forskellige former for mistrivsel, vil forløbet også indeholde et antal fokuserede sessioner, hvor I får lov at zoome ind på det tema, der fylder mest hos jer. Hvis jeres udfordring fx er et udadreagerende barn, vil I altså få mulighed for at gå mere i dybden med netop det, ligesom I vil kunne få målrettet viden om angst eller skolevægring, hvis det er det, I kæmper med. Du vil få præsenteret en række konkrete værktøjer, som du kan bruge til både at forstå dit barns adfærd, funktionen bag deres symptomer, dine egne triggere, og hvad du kan gøre for at holde styr på dig selv, så du kan få adgang til dit barn. Du lærer også hvordan du – enten alene eller med din partner – kan skabe et rum, der passer på de voksne i familien. Du deltager altid helt anonymt og behøver ikke dele noget fra jeres familieliv, hvis ikke du har lyst. 

Forløbet er tilrettelagt, så fremgangsmåden er den samme, som den Sofie bruger, når hun har familier i terapi. Du kommer altså gennem de samme faser som i et terapiforløb. Du lærer de samme værktøjer at kende og får hjælp til at forstå både dig selv, din eventuelle partner og dit barn endnu bedre.

Forløbet er udviklet som reaktion på en bølge af forespørgsler på forældreterapi, der var så stor, at ventetiden på et terapiforløb hos Sofie Münster kom over 12 måneder, som er alt for længe at vente, hvis man har et barn i mistrivsel. Kurset er ikke er det samme som et individuelt terapiforløb, men du kan komme langt hurtigere i gang og det koster en brøkdel.

Det er for alle forældre til børn, der har det svært, uanset alder og uanset, om der er tale om er generelle trivselsproblemer eller en decideret diagnose.

Kursets undervisningsgange og gruppesessioner afvikles alle online, så du kan være med, uanset hvor i landet du bor.

Næste kursus har opstart i oktober 2024. Forløbet koster normalt 3.499,- men lige nu får du det til 2.799,- med early bird-rabat.

Du modtager kursets manual med over 100 siders viden og værktøjer umiddelbart efter tilmelding. Inden udgangen af maj 2024 modtager du også en “førstehjælpskasse” i form af et særligt videomodul, som sammen med manualen hjælper jeres familie til at få lidt ro og støtte i tiden frem mod kursusstart.

Hvis I er to forældre, er I velkomne til at deltage med ét enkelt login. Der er begrænset antal pladser.

Forløbet inkluderer

 • Ni online live moduler fordelt over fire måneder med opstart i oktober 2024, herunder to moduler med særligt fokus på de forskellige mønstre og strategier, der ses hos børn i forskellige stadier af mistrivsel 
 • Datoer er 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 6/1, 20/1 og 27/1 – hver gang kl. 20.30
 • Hvert modul varer ca. 90 minutter
 • Al undervisning er med psykolog Sofie Münster og foregår live med mulighed for at stille spørgsmål, både mundtligt og helt anonymt via email
 • Kan du ikke være med live, kan du se modulerne efterfølgende, når det passer dig
 • Over 100 siders manual med viden og værktøjer til at forstå dig selv og dit barn, og øvelser, der hjælper dig til at få mest muligt ud af undervisningen. Du modtager manualen straks efter tilmelding
 • Inden udgangen af maj 2024 modtager du derudover også en “førstehjælpskasse” i form af et særligt videomodul, som sammen med manualen hjælper jeres familie til at få lidt ro og støtte i tiden frem mod kursusstart
 • Du har ubegrænset adgang til videoer og materiale efterfølgende

Indhold

På forløbet får du en grundlæggende forståelse for Sofie Münsters tilgang til at arbejde med familier, hvor et barn har det svært. Et moderne syn på trivsel, som sætter forældre i centrum, og gør jer i stand til at hjælpe jeres barn på en måde, så I undgår, at barnet føler sig forkert eller som en belastning for familien. Du kan læse mere om tilgangen længere nede på siden. Her finder du først en overordnet oversigt over kursets indhold og moduler.

Modul 1
“P faktoren” og en ny forståelse for, hvorfor børn får det svært
Her introduceres den nyeste forskning inden for psykisk sårbarhed – det forskerne kalder “p faktor modellen”, som giver dig en ny måde at forstå dit barns mistrivsel på. Du lærer også at forstå dit barns følelsesudsving, og vi begynder arbejdet med at udforme det, der hedder dit barns følelsesreguleringsprofil.
Modul 2
Følelsesregulering i balance og ubalance
På dette modul lærer du at identificere dit barns generelle følelsesreguleringssmønster. Du møder begreberne over- og underregulering, og du lærer hvordan du kan møde dit barns følelsesmæssige behov “afstemt”. Du lærer også hvordan du kan få overblik over dit barns udfordringer og prioritere din indsats over for dit barns udfordringer.
Modul 3
Symptomernes funktion
Her introduceres et helt centralt begreb, nemlig symptomernes funktion, som lærer dig at forstå og oversætte dit barns symptomer. Du lærer at kende forskel på dit barns strategier, og får en dyb forståelse for, hvorfor det dit barn gør, giver mening for dit barn. Du bliver også klogere på dig selv som forælder i mødet med dit barns symptomer, og du får konkrete værktøjer til at fungere som en støtte for dit barn, når det hele brænder på. Det er også på dette modul, at du skal i gang med at være støttende i praksis, helt konkret ved at lære teknikker til at dæmpe dit barns intense følelser.
Modul 4
Hvis vi vil se noget andet, skal vi selv gøre noget andet
På dette modul har vi primært fokus på os voksne. Du lærer hvordan du i relationen til dine børn kan træde tydeligere frem uden samtidig at træde på dem. Og så har vi fokus på at udfolde jeres triggere og egen forælderrolle, så det på den måde bliver nemmere at støtte jeres børn. Det er også på dette modul, at vi tager det første store skridt til at ændre på jeres daglige rutiner, så vi langsomt kan bryde de vedligeholdende cirkler, der gør hverdagen vanskelig. I skal skridt for skridt lære, hvordan I kan undgå at samarbejde med jeres børns symptomer.
Modul 5
Værktøjskasse til intense reaktioner
Dette modul præsenterer en værktøjskasse, du kan bruge når dit barn reagerer meget intenst. Værktøjskassen hjælper dig med, hvordan du skridt for skridt kan sætte ind over for dit barns voldsomme eller store reaktioner på en helt konkret måde, som passer på jeres relation. Det er også på dette modul, at I derhjemme skal tage det næste praktiske skridt i forløbet og rekruttere nogle trygge støtter, så I kan føle jer mindre alene som forældre.
Modul 6
Hvordan får vi adgang til os selv – og til vores barns inderside
Dette modul handler om, hvordan I kan komme tættere på den sårbarhed i jer selv, som vækkes, når man har et barn, som har det svært. Det er et modul, som lærer jer, hvordan I ved at kende jeres egne sårbarheder, kan få en anden adgang til jeres barns inderside. Du får værktøjer til at tale med dit barn om de svære følelser, og du møder også begrebet “forældrealliancen”, som hjælper jer, der er to forældre om barnet med at regulere følelserne hos hinanden.
Fokusmodul A:
Håndtering af tilspidsede situationer

På det første fokusmodul arbejder vi inden for rammerne af det overregulerede barns primære udfordringer, fx udadreagerende adfærd. Du lærer mere om de specifikke psykologiske mekanismer, der er i spil, og vi dykker ned i en række af de situationer i familier med børn i mistrivsel, som kan føles meget overvældende. Her samler vi op på alt det, du har lært om dig selv, dit barn og situationen i jeres familie, og du får værktøjer, der hjælper dig til at være der for dit barn, når alting går op i en spids. Bemærk: Du behøver ikke dele situationer fra jeres familie med de andre deltagere for at få det fulde udbytte af fokusmodulerne.

Fokusmodul B:
Hvordan får vi hverdagen til at fungere igen?

Børn, der har det svært, melder sig ofte ud af hverdagen, både i skolen og i hjemmet, og deres tilstand gør det svært at vide, hvilke krav man kan stille. Sommetider bliver det endda barnet, der ender med at opstille nogle betingelserne, som resten af familien skal indordne sig under. På dette modul har vi fokus på, hvordan vi som voksne kan sætte rammer og grænser for børn, der har det svært, uden at det går ud over kontakten til dem. Det er endnu et fokusmodul, hvilket betyder, at modulet dykker ned i det underregulerede barns primære udfordringer, fx skolevægring. 

Spørgetid:
Opfølgning med spørgetid

Seks uger senere er der en opfølgende session, hvor der er sat ekstra tid af til spørgsmål. Her samler vi op på jeres erfaringer med værktøjerne og I har mulighed for at stille spørgsmål til de ting, som stadig kan være svære. Spørgsmål både kan stilles mundtligt eller på email, så det kan blive besvaret i anonymiseret form. 

Forløbet er for dig, hvis du:

 • Har et barn i generel mistrivsel eller et barn med en diagnose, der har svært ved at fungere i hverdagen
 • Har et barn som er vred, urolig, udadreagerende, angst, nedtrykt, har skolevægring, selvskader, trækker sig fra jævnaldrende, lyver, virker ligeglad eller på anden udviser tegn på mistrivsel
 • Er bekymret for dit barn, og har svært ved at forstå, hvad det er, der sker i dets liv, som påvirker dets humør og trivsel
 • Er tyndslidt af konflikter og usikker på, hvorfor der er så mange kampe i jeres hjem
 • Oplever, at et barn i familien, sætter nogle betingelser for jeres familieliv, som gør det vanskeligt for familiens øvrige medlemmer at få en hverdag til at fungere
 • Føler, at du har prøvet alt for at genskabe den kontakt, du tidligere har haft med dit barn, og alligevel mødes af afvisning
 • Overvældes af svære følelser, og har brug for værktøjer til at regulere din reaktion, når dit barn har det svært
 • Selv er udmattet af dit barns mistrivsel, og har brug for hjælp til at passe på dig selv, så du igen kan passe på dit barn
 • Gerne vil have en dyb psykologisk forståelse af dit barns vanskeligheder og dine egne reaktioner

Tilgang: Et moderne trivselssyn

Forløbet hviler på den grundlæggende antagelse, at børn har det godt, når deres omgivelser fungerer godt – og at når børn har det dårligt, er det fordi noget omkring dem fungerer dårligt.

I den gængse tilgang bliver børns mistrivsel ofte mødt med et relativt snævert fokus på at reducere deres symptomer: Det urolige barn får noget at “dimse” med og det ængstelige barn skal lære at “tænke mindre” eller skubbe sin tanker væk.

Men vi kan ikke løse et problem, der fødes i relationer med en tilgang, der fokuserer på individet.

Forløbet her tilbyder et andet perspektiv på symptomer, som tager afsæt i det, psykologien kalder for “tilpasningsstrategier”: Kort forklaret, at et barn gør, som det gør, fordi det på et tidspunkt følte, at det var afgørende for at beskytte noget vigtigt: Tryghed, nærhed, omsorg, forudsigelighed.

Vi arbejder derfor med symptomer som funktioner. Noget, der skal tages alvorligt – men ikke bogstaveligt. I stedet for at bruge symptomerne til at beskrive endepunktet for barnets rejse, bruger vi dem til at forstå, hvor barnet kommer fra. Som en døråbning til deres inderside og en invitation til at træde indenfor.

Vores udgangspunkt er altså, at forskellige børn sagtens kan have de samme symptomer uden at have brug for den samme hjælp. Derfor arbejder vi med en tilgang til mistrivsel, som på samme tid er både generel og personlig. Den er generel, fordi den antager, at psykiske udfordringer altid må forstås som en reaktion på nogle omgivelser i ubalance, og den er personlig, fordi det praktiske fokus er at forstå og folde disse reaktioner ud, så vi hjælper både os selv og barnet til at forstå symptomerne på mistrivsel i konteksten af dem.

Forløbet bygger dermed på et mere moderne trivselssyn: I stedet for at forankre udfordringerne hos barnet, arbejder vi med at forstå forbindelsen mellem barnets omgivelser og dets reaktioner. I stedet for at spørge “hvad er der galt med dig?”, spørger vi i stedet “hvad er der sket omkring dig, som du har været nødt til at tilpasse dig?”.

Den tilgang til mistrivsel, som du møder på forløbet, hviler på de samme fem principper, der går igen i alle aktiviteterne i NOPA:

 1. Børn er symptombærere for deres omgivelser. Det betyder kort fortalt, at børnene aldrig er problemet – de viser os problemet.

 2. Det, vi ser, som et problem, er ofte barnets løsning på problemet. Børn gør, hvad de gør, fordi de på et eller andet tidspunkt i deres liv har lært, at det gav mening. Derfor må vi forstå børn, før vi forsøger at ændre dem.

 3. Børn skal tages alvorligt – ikke bogstaveligt. I stedet for at lade os styre af det, der sker på overfladen, skal vi navigere efter det, der ligger under. Følelser er ikke fakta, de er data.
 4. Hvis børnene skal gøre noget andet, skal de voksne starte med at gøre noget andet. Barnet tilpasser sig til os, fordi det er afhængig af os, og derfor kan vi først forandre noget, når vi også selv begynder at forandre noget.

 5. Hvis vi arbejder med alt, kan vi ikke forandre noget. Derfor arbejder vi altid med det vigtigste problem først. 

Sofie Münster

Sofie Münster er psykolog med speciale i arbejdet med børn, forældre og familier. Hun er stifter af Nordic Parenting, og driver en terapeutisk klinik i indre København, hvorfra hun arbejder med både ressourcestærke familier. Hun er også fast psykolog på en behandlingsskole, hvor hun arbejder med både udsatte og traumatiserede familier.

Nordic Parenting står bag NOPA Pro, der tilbyder efteruddannelse af professionelle. Nordic Parenting er også en formidlingsvirksomhed, der gennem tre bestsellere, online forældrekurser, foredrag, mediesamarbejder, sociale medier, podcasts, og hundredvis af fagartikler, arbejder for at udbrede konkret viden og værktøjer, der forbedrer kontakten mellem børn og forældre.

Har du spørgsmål?

  Nordic Parenting

  NOPA er stiftet af Sofie Münster som platform for hendes arbejde med at udbrede viden og værktøjer, der forbedrer kontakten mellem børn og forældre. Vi har base i Kronprinsensgade i København K, hvor vi både driver en terapeutisk klinik med speciale i familieproblematikker, og NOPA Pro, som er et psykologfagligt uddannelsessted, der tilbyder kurser og længere uddannelsesforløb i de mest veldokumenterede forskningsbaserede metoder inden for familier, børn og trivsel.

  © Nordic Parenting 2023

  Gothersgade 103A, 2. sal, 1123 KBH K

  Aktiviteterne i NOPA

  Alt det med småt

  Nyhedsbrev