Parterapi

Frustration, afmagt og tvivl er de typiske årsager til, at par kontakter mig. Nogen føler sig fastlåste og oplever, at de har de samme konflikter igen og igen. Andre føler, at nærheden og kontakten mangler. Man føler sig ensom, selvom man har en at dele sit liv med. 

Par i krise kan se ud på mange måder, men når man søger hjælp, står man ofte ved en skillevej: Skal man blive ved med at gøre det samme? Skal man gå fra hinanden? Eller skal man gøre en indsats for, at man kan få det bedre sammen? Mange oplever en ensomhed i relationen til den anden, som enten kan få dem til at trække sig fra relationen, give op på konflikterne og gå med de svære ting selv. Andre kan opleve den som en stigende kilde til frustration og afmagt, som får dem til at blive vrede, kritiske eller konfronterende i forhold til deres partner. 

Hos mig handler parterapi om at skabe et rum, hvor man på en tryg måde kan være sårbare sammen og finde ind til kernen af, hvad der sker inde i en selv og de mønstre, som udspiller sig mellem en selv og partneren. I terapien hjælper jeg par med at forstå og identificere de negative mønstre, og vi skaber sammen et rum, hvor begge parter kan finde modet til at dele de mere dybe årsager til, at man føler og reagerer, som man gør. 

Et typisk forløb

 • Vi møder hinanden og jeg spørger jer bredt til jeres relation for at få et indtryk af jeres situation
 • Vi identificerer sammen de mønstre, der skaber afstand i relationen
 • I får begge en øget bevidsthed om, hvad der sker inde i jer og hvilke behov og følelser I har i relationen
 • I får en øget indsigt i, hvad det er for nogle psykologiske dynamikker i hver især har med jer ind i relationen
 • Vi erstatter de reaktive samtaler med mere sårbare og nære samtaler
 • I får hjælp til at fastholde de nye vaner

Jeg arbejder med afsæt i tilknytningsforskningen og emotionsfokuseret parterapi. Det betyder, at forløbet sigter mod at gøre jer begge klogere på, hvad det er for nogle umødte behov I har i relationen til jeres partner. Vi ser tilbage på både jeres egen tilknytningshistorie, jeres nuværende situationen med afsæt i helt konkrete eksempler fra jeres hverdag – og så ser vi fremad. Målet er at skabe en større bevidsthed hos jer om jeres ubevidste mønstre, forsvarmekanismer og antagelser.

Forløbet gør jer klogere på både jer selv og jeres partner. For når vi for alvor forstår både vores egne og vores partners bevæggrunde, tanker og følelser, er det meget nemmere at løsne op for ellers fastlåste dynamikker. 

Jeg udbyder ikke enkelte sessioner, men kun forløb over flere gange, da vi er nødt til at have tilstrækkelig tid til at skabe reel forandring. Til gengæld er første gang altid halv pris, så vi kan få lejlighed til at fornemme, om kemien er der og om I har lyst til at arbejde videre.

I kan kontakte mig ved hjælp af nedenstående kontaktformular eller ved at skrive en mail til kontakt@nordicparenting.dk, så tager jeg efterfølgende personlig kontakt til dig.

Hvornår er det en god ide søge hjælp?

 • Der er meget konflikt og negativ kontakt, som kommer i vejen for jeres relation
 • I oplever en afstand, som ikke har været der tidligere
 • I er tvivl om hvorvidt I skal blive sammen
 • I er uenige om prioriteter, børn og hvordan jeres liv sammen skal være
 • I føler, at I sidder fast i en negativ spiral, som I ikke ved, hvordan I skal bryde

Sofie Münster

Sofie er psykolog fra Københavns Universitet og er specialiseret i familier, børn og par med tilknytningspsykologien som afsæt. Hun er fast tilknyttet TV 2's Go Morgen Danmark.

Kontakt Sofie