Forældreterapi

Forløb tilpasset den enkelte families behov

Er det for vores familie?

Frustration, tvivl og dårlig samvittighed er de typiske årsager til, at familier kontakter mig. Nogle føler sig fastlåst i en negativ spiral med mange konflikter og manglende overskud. Andre trænger til et frisk blik på børnene og sig selv. 

Forældreterapi

Forældreterapi er for familier med lidt mere komplekse udfordringer. Det kan være, at man oplever problemer både i parforholdet i mellem de voksne og i relationen til børnene eller at man føler sig låst fast i nogle mønstre og dynamikker, som skaber mange konflikter. Det kan også være, at man har et barn, som mistrives, og at man derfor er ekstra udfordret som forælder i forhold til at møde barnet og afkode dets behov.

Forældreterapi er en særlig form for terapi, som kombinerer arbejdet med familiedynamikker fra den klassiske familieterapi med parterapi og viden om børns udvikling. Men modsat klassisk familieterapi, der sætter ind over for både børn og voksne, har forældreterapi kun fokus på de voksne, da det ofte er mere effektivt. Det er nemlig helt grundlæggende sådan, at børn tilpasser sig til deres forældre, fordi de er afhængige af os, og derfor kan man påvirke børnene ved alene at arbejde med os voksne. Samtidig er det næsten altid os forældre, der har den største motivation for forandring, fordi det er os, der er bevidste om alle de ting, der ikke fungerer i familien, mens det for barnet bare er den hverdag, det kender.

Et typisk forløb

 • Klarhed over situationen i din familie
 • Fælles forståelse for udfordringer og muligheder
 • Fokus på mønstrene i familien og terapeutisk arbejde med at løsne op for dem
 • Løbende sparring ift. jeres børn
 • Introduktion til og afprøvning af nye værktøjer
 • Langsom afslutning, så I bliver klar til at fastholde de nye vaner

Tilgang

Jeg arbejder med afsæt i tilknytningspsykologien. Det betyder, at vores forløb sigter mod at styrke kvaliteten af relationen mellem de voksne. Det handler om styrke det, som man kalder for den følelsesmæssige nærhed, som styrkes, når børn lærer at dele deres følelser med deres forældre, og når de voksne lærer at møde dem på en måde, som skaber kontakt og gør det nemt at hjælpe barnet videre igen frem for at føre til store konflikter, sammenstød eller manglende grænsesætning, fordi man ikke orker de potentielle konsekvenser, som kan følge af det.

Forældreterapi har fokus på vores egen tilknytningshistorie og -erfaringer, men vi arbejder primært med afsæt i jeres nuværende situation og med udgangspunkt i konkrete eksempler fra hverdagen. Målet er at skabe en større bevidsthed hos dig om dine ubevidste mønstre og antagelser. Samtidig forsøger vi hele tiden at blive klogere på jeres børn ved at lære at sem dem indefra. For når vi for alvor forstår vores børns bevæggrunde, tanker og følelser, er det meget nemmere at løsne op for ellers fastlåste dynamikker.

I løbet af et forældreterapiforløb vil man også få konkrete værktøjer og inspiration med hjem, som man kan bruge i det daglige i kontakten med børnene.

Jeg tilbyder både individuelle terapiforløb og forældreterapi til forældrepar i fællesskab. Jeg udbyder ikke enkelte sessioner, men kun forløb over flere gange, da vi er nødt til at have tilstrækkelig tid til at skabe reel forandring. Til gengæld er første gang altid halv pris, så vi kan få lejlighed til at fornemme, om kemien er der og om I har lyst til at arbejde videre. Du kan kontakte mig ved hjælp af nedenstående kontaktformular eller ved at skrive en mail til kontakt@nordicparenting.dk, så tager jeg efterfølgende personlig kontakt til dig.

Hvornår er det en god ide at søge hjælp?

 • Der er meget konflikt og negativ kontakt, som kommer i vejen for jeres relation
 • Du har som forælder svært ved at sætte grænser og konflikter løber ofte af sporet
 • I er som forældre uenige om opdragelsen og vil gerne finde en fælles vej frem
 • Du tvivler på det, du gør som forælder og mangler generelt overskud
 • Du ønsker sparring og friske øjne på dit barns trivsel og reaktionsmønstre
 • Du/I har nogle erfaringer med sig fra barndommen, som præger dit/jeres forældreskab og parforhold på en uhensigtsmæssig måde

Sofie Münster

Sofie Münster er psykolog med speciale i arbejdet med børn, forældre og familier i eller på kanten af en krise. Hun er stifter af Nordic Parenting, og driver en terapeutisk klinik i indre København, hvorfra hun arbejder med både ressourcestærke familier og mere udsatte familier fra et behandlingstilbud på Nørrebro i København.

Nordic Parenting står bag NOPA Pro, der tilbyder efteruddannelse og supervision af professionelle, og er samtidig en formidlingsvirksomhed, der gennem tre bestsellere, online forældrekurser, foredrag, mediesamarbejder, sociale medier, podcasts, og hundredvis af artikler, arbejder for at udbrede konkret viden og værktøjer, der forbedrer kontakten mellem børn og forældre.

Har du spørgsmål?

  Nordic Parenting

  NOPA er stiftet af Sofie Münster som platform for hendes arbejde med at udbrede viden og værktøjer, der forbedrer kontakten mellem børn og forældre. Vi har base i Kronprinsensgade i København K, hvor vi både driver en terapeutisk klinik med speciale i familieproblematikker, og NOPA Pro, som er et psykologfagligt uddannelsessted, der tilbyder kurser og længere uddannelsesforløb i de mest veldokumenterede forskningsbaserede metoder inden for familier, børn og trivsel.

  © Nordic Parenting 2023

  Kronprinsensgade 10, 1. sal, 1114 KBH K

  Aktiviteterne i NOPA

  Alt det med småt

  Nyhedsbrev