Skoleforedrag: Klog er noget man øver sig på – hvordan arbejdet med børns karakterdannelse ruster dem til både at lære og leve

Generelt trives danske skolebørn godt. Men alligevel har der de seneste år været en række undersøgelser, som viser, at et stigende antal børn føler sig pressede, stressede og ensomme, og mange oplever psykosomatiske symptomer som dårlig søvn, ondt i maven og ondt i hovedet.

Stifter af Nordic Parenting Sofie Münster.

Samtidig genkender mange lærere, at børn kan have svært ved at koncentrere sig, holde fokus, modtage en kollektiv besked og i det hele taget har udfordringer med at indordne sig under skolens rammer og fællesskab.

Det er alt sammen forskellige typer af udfordringer, men de knytter sig ofte til det samme, nemlig børnenes karakterdannelse og hvordan de forholder sig til udfordringer og svære følelser. Grundlæggende handler det om at ruste børn på en måde, som giver dem styrke nok til at være indre styrede og træffe valg ud fra værdier og normer frem for at styre efter ydre parametre som præstationer, popularitet og andres holdninger og meninger

Men hvordan gør man det i praksis?

Det kommer Sofie Münster med et bud på i dette foredrag, som også udbydes som en halv eller hel temadag. Med udgangspunkt i den nyeste internationale forskning og massevis af konkrete eksempler viser Sofie Münster, hvordan de personlige og emotionelle kompetencer spiller ind på børns læring, selvregulering og udvikling, ligesom hun kommer med nogle klare bud på hvordan samspillet mellem skole og hjem kan forbedres, så de hver især får lov at spille deres vigtige rolle.

Deltagerne vil få helt konkret inspiration herunder:
- Hvordan man gennem feedback, opmuntring og ros kan hjælpe børn til at få fokus på deres proces frem for deres resultater

- Hvordan man gennem de fysiske rammer kan skabe et læringsmiljø, som understøtter børns karakterdannelse

- Hvordan man kan ruste børn til krævende læringssituationer herunder test, fremlæggelser og lignende Hvordan man kan arbejde med dialog og samtale i forhold til at styrke børnenes personlige og sociale kompetencer

- Hvordan man kan igangsætte aktiviteter som styrker børns mod til at fejle og prøve sig frem

- Hvordan man kan styrke forældresamarbejdet og få forældrene i spil i forhold til børnenes karakterdannelse

Målgruppen for foredraget/temadagen er lærere, skoleledere, ungdomsskoler, SSP og andre der arbejder med skolerelaterede udfordringer.

Ønsker du at booke Sofie Münster, kan du kontakte NOPA direkte på kontakt@nordicparenting.dk eller 9156 1107.