Tre ting, som forældre med tætte relationer til deres børn, gør rigtigt

Stærke og trygge relationer mellem barn og forældre er nok den vigtigste forudsætning for, at børn trives og har det godt. Men det kommer ikke af sig selv. Tætte relationer kræver noget af os som forældre.

I denne artikel ser vi derfor nærmere på forskningen, så du kan blive klogere på, hvad der konkret kendetegner tætte forældre/barn-relationer, og hvad der egentlig gør den største forskel for, at vi udvikler stærke bånd til vores børn.

 

Tætte relationer giver gladere og sundere børn

Her på NOPA har vi tidligere skrevet om, at der særligt er en bestemt “forældrestil”, som giver trygge og glade børn. Når forældre benytter denne tilgang til forældreskab, er de gode til at kombinere varme og støtte på den ene side med tydelige og konsistente forventninger til børnene på den anden.

På tværs af alder ruster denne forældrestil børn på alle tænkelige parametre. Børnene har det bedre med sig selv, er sundere, har stærkere relationer til deres kammerater, klarer sig bedre i skolen og har lavere risiko for at udvikle angst og depression.

Men børns trivsel handler ikke kun om, hvad vi gør som forældre.

Det, som forskningen viser – og som gør den særligt interessant – er, at det er lige så vigtigt, hvordan vi gør det.

Forskere kalder dette for den “emotionelle kontekst”, og det dækker grundlæggende over den følelsesmæssige relation, der eksisterer mellem børn og forældre. Når den er stærk, skabes de bedst mulige forudsætninger for, at børnene kan udvikle sig i tæt dialog med deres forældre om det, de går igennem.

Men hvordan skabes den tætte relation i praksis?

Særligt på tre områder er vigtige, viser forskningen:

 

1. Er varme, kærlige og involverede

Børn kan grundlæggende ikke få for meget varme og kærlighed fra deres forældre. I – bogstaveligt talt – tusindvis af studier har psykologer set på sammenhængen mellem mængden af kærlighed forældre viser deres børn og børnenes udvikling – og i alle studier er konklusionen den samme: De børn, der har det bedst, er dem, der rapporterer den højeste grad af forældrekærlighed.

Det bedste grundlag for at udvikle tætte bånd mellem forældre og børn, er altså at lade børnene mærke hver eneste dag, hvor værdsatte og elskede, de er.

Det handler dog ikke kun om at vise det, men om at involvere sig i børnenes liv. At bruge tid sammen med dem og vise interesse i alle dele af deres liv (hvad går de op i, hvad tænker de på, hvad bruger de deres tid på osv.).

Mange børn svarer ikke eller svarer kun med få ord, når vi spørger ind til deres dag. Men bruger vi tid sammen med dem, så får de lejlighed til at dele deres liv med os, når det passer dem, og det skaber stærke relationer.

Faktisk er graden af, hvor involverede vi er i børns liv, den faktor, som har størst betydning for vores relation med vores børn. Skal vi prioritere én ting som forældre, er det altså hver dag at skabe så meget nærvær med vores børn, at vi får lejlighed til at være en involveret del af deres liv.

 

2. Tager børnene alvorligt

Stærke relationer mellem forældre og børn handler ikke om, at man skal være “ens” eller “enige”. For at børn kan få det godt med sig selv, har de brug for at mærke, at de er nogen i kraft af sig selv. De har ganske enkelt brug for at opdage, at de har deres egne følelser og meninger – og at de bliver taget alvorligt af os voksne, når de viser det.

Det starter allerede, når børnene er små, hvor det er godt at undgå at “afvise” børnenes følelser (“det skal du ikke tænke på” eller “der er ikke noget at være bange for”) eller “minimere” dem (“der er ikke nogen grund til at blive så ked af det”), for i stedet at tage børnene alvorligt og anerkende, at følelserne er 100 procent ægte for dem.

Og det fortsætter helt indtil børnene bliver store, hvor de har brug for, at vi giver dem plads til, at de udvikler deres egne holdninger. Her handler det især om, at forældre er opmærksomme på ikke at føle sig afvist af børnene, når de pludselig har en helt anden mening end os, eller ikke synes, at de samme ting er vigtige (vi synes, at det “rigtige”, er, at holde nogenlunde orden på værelset, men en teenager vil måske mene, at det er en “privat sag”).

På mange måder lykkes vi altså som forældre, når vi har børn, som tør føle og mene noget andet end os, for så styrker det relationen, og øger sandsynligheden for, at børnene har lyst til at komme til os med deres overvejelser.

Det gør vi i praksis ved at vise oprigtig interesse – også når de forholder sig til os som forældre og er kritiske over for noget, vi gør. Det er et sundhedstegn, når børn er så trygge eller investerede i relationen, at de tør sig til os, hvad de gerne vil have, at vi gør anderledes – så lyt og tag ved lære, præcis som vi gerne vil have børnene skal gøre over for os.

 

3. Er en tydelig og konsistent autoritet

Relationen mellem barn og forældre er ikke lige, og når børn kan mærke, at vi tør stå ved vores autoritet og er til at regne med, så bliver de ganske enkelt tryggere.

Hvis vi derimod udøver vores autoritet arbitrært eller tilfældigt, vil børnene synes, at vi er uretfærdige frem for hensigtsmæssige og værd at lytte til – og det går ud over relationen, fordi det skaber usikkerhed og unødige konflikter.

At være fair – og derfor respekteret og værdsat som forælder – kræver, at vi laver regler, som giver mening, er passende i forhold til børnenes alder og er tilstrækkeligt fleksible til, at de kan tilpasse sig i takt med, at børnene modnes.

Man tror det måske ikke, men struktur er næstefter kærlighed noget af det mest tryghedsskabende for børn, for når de ved, hvad de kan regne med fra os, tager de os alvorligt – noget der er lige så vigtigt for relationen, som når børnene mærker, at vi tager dem alvorligt.

 

Kilder: Laurence Steinberg, Nina S. Mounts Susie D. Lamborn og Sanford M. Dornbusch, “Authoritative Parenting and Adolescent Adjustment Across Varied Ecological Niches”, Journal of Research on Adolescence, Laurence Steinberg, “Presidential Address: We Know Some Things: Parent-Adolescent Relationships in Retrospect and Prospect”, Journal of Research on Adolescenc og Laurence Steinberg, “The 10 Basic Principles of Good Parenting – One of America’s Leading Experts Tells You What You Need to Know”.  

InspirationOpdragelseTre ting, som forældre med tætte relationer til deres børn, gør rigtigt
Sofie Münster
Sofie Münsterhttp://www.nordicparenting.dk
Psykolog og stifter af NOPA. Forfatter til bestsellerne "Klog er noget, man øver sig på" fra 2016 og “Kærlighed er ikke nok” fra 2017. Fast på Go' Morgen Danmark på TV2. Sofie er selv mor til tre piger.

Mest læste lige nu