Forsker: ”Det, vi ser ske med fædre og deres babyer lige nu, er historisk”

Aldrig har faderskabet være så stærk en del af helt små børns opvækst, som lige nu. Godt for ligestillingen, ja. Men hvad betyder det for børnene? Nordic Parenting har kigget nærmere på forskningen om fædres betydning for deres børns opvækst.

Fædre, der vælger at tage orlov fra jobbet for at passe familiens baby, får de færreste til at løfte øjenbrynet. Det er i danske øjne efterhånden en ’normal’ fordeling, at både mor og far tilbringer tid med familiens nye medlem.

Men ser på man på denne udvikling gennem forskerbriller, så det et fænomen man aldrig før har set i historien.

”Det er første gang i verdenshistorien, at mænd overhovedet har barsel. Faderskabet har vi aldrig set før på den måde, som vi ser det i dag. Det er et voldsomt skred,” siger chefpsykolog og ph.d. Svend Aage Madsen.

Han er en af landets førende specialister i mænds og fædres udvikling.

”Faderskabet er gået fra at være nærmest fraværende, mens børnene var helt små til at de nu både er omsorgsgivere og en aktiv del af børnenes opvækst. Det vi ser nu, er samme skred for mændene, som kvinderne oplevede, da de kom ud på arbejdsmarkedet,” siger Svend Aage Madsen.

Og bevægelsen, der trak mødrene ud på arbejdsmarkedet og fædrene hjem for at skifte bleerne er god for ligestillingen. Men hvad med børnene? Hvilke konsekvenser har skiftet for deres opvækst?

Den danske mandeforsker er ikke i tvivl.

”Det er på alle måder en gevinst for børnene, når deres fædre deltager aktivt også under deres spæde år. Og det får betydning hele børnenes liv. Børnene ser, at en far kan være en omsorgsperson. De får dobbelt op på muligheder for deres egne rollemodeller. ’Mit køn kan være flere ting, ligesom det modsatte køn kan. Det er en gave og en berigelse, at både mænd og kvinder kan udfylde disse roller,” siger han.

 

”Gid vi kunne tage mere …”

Danske fædre med lange og vidergående uddannelser tager i snit 46 dages barselsorlov, mens håndværkere i gennemsnit tilbringer 24 dage med deres nye baby. Spørger man i ligestillingskredse, er der stadig plads til at fædrene tilbragte endnu længere tid med deres poder. Men noget tyder på, at de faktisk også gerne vil det. 21 procent af de adspurgte mænd svarer nemlig ifølge en Gallup undersøgelse foretaget i maj 2015, at de holder mindre barsel, end de ønsker.

Og det vil også komme børnene til gode, lyder det fra chefpsykologen.

”Vi har fulgt mange tusinde fædre i en del år efterhånden. Og det, vi kan se er, at langt de fleste fædre mestrer evnen til at give det lille barn omsorg og endda med stor succes. Og det vi ser, er, at det ikke engang betyder, at mændene mister deres maskulinitet, fordi de bliver omsorgsgivende. Tvært imod. Forskningen tyder på, at maskulinitet er mangfoldig. Mænd kan godt være omsorgsfulde om formiddagen og køre på motorcykel om eftermiddagen,” siger Svend Aage Madsen.

 

Den nære forbindelse varer ved

Det er ikke bare i Danmark og Norden, man ser denne udvikling. Flere internationale studier viser, at fædre i dag ønsker at tage mere barsel med deres børn. Således svarede 46 procent af de adspurgte amerikanske fædre, at de gerne ville have haft længere barsel med deres børn.

Og den anbefaling vil den danske mandeforsker, chefpsykolog og Phd Svend Aage Madsen tilslutte sig.

”Kvinder har per tradition fået en overlevering fra deres mødre, når de selv fik barn. Det sker helt automatisk i langt de fleste tilfælde. Vi ser ikke samme erfaringsudveksling fra far til søn, når sønnen selv bliver far. Det gør, at mændene skal finde den viden et andet sted. De kan slet ikke få den fra deres egen far, fordi han oftest ikke har været en del af deres opvækst,” siger Svend Aage Madsen.

Og der kan være flere gode grunde til at investere i at støtte fædrene i at tilbringe endnu mere tid med deres børn.

Forskningsamlingen, den første globale rapport om fædres rolle, State of the Worlds Fathers fra 2015, viser også, at mænd fædre, der deltager med omsorg og pasning af deres børn generelt er både sundere og gladere, ligesom samfundsøkonomien og den enkelte families økonomi vokser i takt med at fædrene finder sig til rette med omsorgsrollen. Et studie fra Sverige viser, at mødrenes indtægt steg med 6,7 procent for hver måned faren tog barslen.

 

FAKTA

Sådan holder fædre barsel i Norden

Danske forældre har ret til i alt 52 ugers barsel. Mødre har ret til 18 uger. Fædre har ret til 2 uger. Mænd tager omkring 10 procent af barslen.

Svenske forældre har ret til ca. 16 måneders betalt orlov. 2 måneder er reserveret til mor, 2 måneder til far. Mænd tager 25 procent af barslen.

I Island kan forældre få 9 måneders barsel i alt. Ca. 3 måneder er øremærket far, mens 3 måneder er øremærket mor. Mænd tager 29 procent af barslen.

I Norge har forældre ret til mellem 47 og 57 ugers barsel. Ca. 3 måneder er øremærket far, 2 måneder er øremærket mor. Mænd tager 21 procent af barslen.

Danske mænd bruger 2 timer og 15 minutter om dagen på husarbejde. Danske kvinder bruger i gennemsnit 3 timer og 15 minutter. 21 procent af de adspurgte danske mænd svarer, at de holder mindre barsel, end de ønsker.

 

Kilde: TNS Gallup/ Institut for Menneskerettigheder. Undersøgelsen er foretaget i maj 2015 blandt 1.589 kvinder og mænd, der er blevet forældre i 2008 eller senere eller venter barn.

NyhedForsker: ”Det, vi ser ske med fædre og deres babyer lige nu,...
Sofie Münster
Sofie Münsterhttp://www.nordicparenting.dk
Psykolog og stifter af NOPA. Forfatter til bestsellerne "Klog er noget, man øver sig på" fra 2016 og “Kærlighed er ikke nok” fra 2017. Fast på Go' Morgen Danmark på TV2. Sofie er selv mor til tre piger.

Mest læste lige nu